Polen, oude en nieuwe grenzen

Tijdens de conferentie van Potsdam van 17 juli tot 2 augustus 1945

werd beslist over de nieuwe grenzen van Polen.

De grenzen van Polen werden op een brutale wijze gewijzigd door

de verdrijving van de Polen uit de oostelijke gebieden en de verdrijving

van de Duitsers uit de gebieden achter de Oder-Neisse rivieren.

Over het algemeen krijgen deze gebeurtenissen te weinig aandacht

in onze media.

Artikelnummer: 07.23 Categorie: